Prowadzimy działalność w różnych branżach przemysłu


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

efekty uboczne spalania Połaniec

Uboczne Produkty Spalania

zakup i obrót biomasą świętokrzyskie

Zakup i obrót biomasą

transport świętokrzyskie

Transport

usługi transportowe i sprzętowe Połaniec

Usługi zaopatrzenia

dział sprzedaży Paliw

Dział sprzedaży paliw

 terminal przeładunkowy staszów

Terminal Przeładunkowy Staszów

nawozy

Nawozy

Laboratorium

Laboratorium

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA

Uboczne Produkty Spalania (UPS) są to substancje mineralne powstające w wyniku spalania m. in. węgla kamiennego i biomasy w elektrowni. Od 01.01.2015 roku ELPOLOGISTYKA świadczyła usługę zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec. Od 2015 r. świadczymy usługę odbioru i zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania TAURON Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III i Elektrowni Siersza S.A. UPS pochodzące z elektrowni znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych, budownictwie oraz w coraz większym stopniu w drogownictwie. Nasze produkty można również wykorzystywać w procesie rekultywacji terenów zdegradowanych.

Uboczne Produkty Spalania:

POZNAJ NASZE PRODUKTY – kliknij tutaj

 • Popiół lotny
 • Mieszanina popiołowo – żużlowa
 • Mikrosfera
 • Gips
 • Popioły denne ( z kotła fluidalnego „Zielony Blok”)

Produkty:

 • Popiół lotny do betonu CE
 • Ellmix
 • Ellmix 2 (U)
 • Ellmix R
 • Ellmix Zima
 • Ellmas
Obsługa odpopielania i odżużlania

Elpologistyka realizowała usługi w zakresie eksploatacji urządzeń, układów technologicznych i instalacji służących do wychwytywania popiołu ze spalin oraz organizowała odbiór, transport i załadunek popiołu w stanie suchym i zwilżonym środkami transportu kołowego i kolejowego. Elpologistyka wytwarza i obsługuje instalacje sprężonego powietrza na potrzeby Enea Elektrownia Połaniec oraz innych Wykonawców działających na jej terenie. Organizowała, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi u zamawiającego , oraz nadzorowała – wszelkie prace remontowe i inwestycyjne prowadzone na obiektach przekazanych przez Elektrownie Spółce Elpologistyka.

Składowisko Pióry

Elpologistyka świadczyła usługę w zakresie eksploatacji składowiska odpadów paleniskowych ,,Pióry” i magazynu gipsu ,,Tursko” . Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, składowisko odpadów paleniskowych ,,Pióry” zaliczane jest do składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne .Na składowisku prowadzony jest proces magazynowania mieszanki popiołowo- żużlowej, która przeznaczona jest do produkcji na instalacjach składowiska kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg o nazwie handlowej kruszywo ELLMIX . Na magazynie gipsu ,,Tursko” czasowo był magazynowany gips syntetyczny powstały w Instalacji Odsiarczania Spalin, który wykorzystany jest do produkcji kruszywa o nazwie handlowej Kruszywo wypełniające ELLMAS. Na składowisku odpadów paleniskowych ,,Pióry” i magazynie gipsu ,,Tursko” Elpologistyka prowadziła następujący monitoring:

 1. Monitoring objętości i składu wód odciekowych
 2. Monitoring wód podziemnych
 3. Monitoring stężenia pyłu zawieszonego
 4. Monitoring opadów atmosferycznych.
 5. Monitoring poziomu wody na składowisku
 6. Monitoring osiadania obwałowań

Dyrektor ds. Sprzedaży UPS – Ryszard Dobranowski
tel. + 48 600 784 064
e-mail: ryszard.dobranowski@elpologistyka.pl

ZAKUP I OBRÓT BIOMASĄ

Dział zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą biomasy na cele energetyczne transportem kołowym oraz kolejowym.

Biomasę pozyskujemy na rynku krajowym i zagranicznym (import Białoruś i Ukraina), w postaci:

 • zrębki grubej
 • zrębki drobnej (trociny)
 • zrzyn
 • pelletu z łuski słonecznika
 • pelletu ze słomy zbożowej
 • brykietu ze słomy zbożowej
 • suszu owocowego

Naszymi odbiorcami w/w asortymentu są głównie elektrownie oraz elektrociepłownie z terenu całej Polski.

Nasza biomasa spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.,

Zakupy biomasy w postaci: zrębki drzewnej grubej, zrębki drzewnej drobnej (trociny), zrzyn, peletu z łuski słonecznika, pelletu ze słomy, brykietu ze słomy, suszu owocowego.

Kierownik Działu Obrotu Biomasą – Joanna Kubala
+48 728 887 790
e-mail: joanna.kubala@elpologistyka.pl

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość biomasy wdrążyliśmy i stosujemy system oceny i kwalifikacji dostawców biomasy.

Posiadamy Certyfikat Zgodności Systemu Należytej Staranności.

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

TRANSPORT

 

Dysponujemy sprzętem ciężkim (spychacze, ładowarki) wykorzystywanym do obsługi składowiska węgla opałowego oraz składowiska odpadów paleniskowych „Pióry”, a także do wykonywania różnych prac budowlanych. Posiadamy żurawie samochodowe o wysokości podnoszenia do 27 metrów i udźwigu do 40 ton używane do wykonywania różnego rodzaju prac przeładunkowych, montażowych i awaryjnych.

Kierownik Działu Sprzętu i Transportu – Robert Iżyłowski 
+48 15 865 65 40,
+48 604 279 200
e-mail: robert.izylowski@elpologistyka.pl

Dyspozytor Działu Sprzętu i Transportu – Henryk Grabowski 
+48 15 865 62 54,
+48 604 279 300
e-mail: henryk.grabowski@elpologistyka.pl

Mistrz Warsztatu – Marek Kasa 
+48 668 457 318
e-mail: marek.kasa@elpologistyka.pl

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

USŁUGI ZAOPATRZENIA

 

Działalność handlowa obejmuje obrót addytywami (piasek, siarka), gazami, złomem.

Odbiorcami są Enea Elektrownia Połaniec, spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji elektrowni w 2003 roku oraz inne firmy działające na terenie elektrowni w Zawadzie.

Gospodarka magazynowa zajmuje się obsługą w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów i towarów oraz prowadzeniem niezbędnej do tego celu dokumentacji. Dzierżawi na te cele hale magazynowe, place oraz wiaty. Dział zakupów prowadząc zaopatrzenie i gospodarkę magazynową działa w oparciu o programy komputerowe.

Zakres działania Działu Zakupów obejmuje planowanie, analizowanie potrzeb w zakresie dostaw i sprzedaży, nadzorowanie realizacji umów, gospodarkę odpadami oraz nadzór na całością gospodarki magazynowej.

Dyrektor Handlowy – Jacek Dziadosz
+48 882 170 294
e-mail:  jacek.dziadosz@elpologistyka.pl

Kierownik Działu Paliw i Zaopatrzenia – Rafał Ziętarski
+48 728 887 778
e-mail:  rafal.zietarski@elpologistyka.pl

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

Dział Sprzedaży Paliw

Dział Sprzedaży Paliw obejmuje swoją działalnością sprzedaż hurtową paliw z dostawą do klienta na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego.
Sprzedaż paliw prowadzimy też poprzez Zakładową Stacje Paliw, która mieści się na terenie Enea Połaniec S.A. w Zawadzie w naszej siedzibie.

Współpracujemy z największymi dostawcami paliw w Polsce: Grupa Lotos.

Oferujemy paliwa w konkurencyjnych cenach. Posiadamy zaplecze logistyczne, nowoczesny tabor transportowy, wykwalifikowany personel, który zawsze służy fachową poradą, indywidualnym podejściem do każdego klienta. Posiadamy wszystkie wymagane prawem koncesje i uprawnienia oraz spełniamy wszystkie wymagania prawne w obszarze logistyki paliw ( koncesja OPC/13479/8522/W/OKA/2014/KT)
Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, zapewnienie Państwu ciągłości dostaw w atrakcyjnych cenach, oraz prowadzenie biznesu według etycznych zasad z poszanowaniem środowiska.

Kierownik Działu Paliw – Jacek Dziadosz
tel. +48 882 170 294
e-mail: jacek.dziadosz@elpologistyka.pl

Specjalista Sprzedaży – Rafał Ziętarski
tel. 728 887 778
e-mail: rafal.zietarski@elpologistyka.pl

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

Nawozy

Rosnące niedobory siarki

Ze względu na ograniczenie emisji tlenków siarki do atmosfery,  od  lat 90 – tych zawartość tego pierwiastka w glebie maleje. Prowadzony przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze monitoring wskazuje, że około 70% gleb cechuje się  niską  zasobnością  w dostępną dla roślin siarkę.

Rozwiązaniem jest  – nawóz, który:

» zawiera siarkę w bezpośrednio przyswajanej przez rośliny formie siarczanowej

» nie wymaga wcześniejszego przetworzenia przez mikroorganizmy glebowe

» w przeciwieństwie do tradycyjnych nawozów siarkowych nie zakwasza gleby

Kierownik Działu Nawozów – Radosław Kornicki
tel. + 48 600 614 146
e-mail: radek.kornicki@gmail.pl

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

Terminal Przeładunkowy Staszów

Świadczymy usługi przeładunku i załadunku wagonów na szerokim torze

dla różnych rodzajów asortymentów np. nawozy luzem, nawozy w workach typu big-bag, biomasa leśna i agro, gips, glina stal itp. Dysponujemy również utwardzonym placem w miejscowości Staszów, o powierzchni 9948m2 położonym bezpośrednio przy torze szerokim nr 105 (długość toru 267mb), gdzie jest możliwość bezpośredniego składowania towaru pod halę namiotową bądź na plac bez zadaszenia.

Sporządzamy zgłoszenie do odprawy celnej na granicy (dokumenty SAD).

Elpologistyka Sp. z o.o. dysponuje możliwością przeładunków towarów z wagonów „polskich” na wagony szerokotorowe (przez nasz plac przebiega tor polski nr 17).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozładunkach towarów sypkich i worków typu big-bag. Tego typu usługi wykonujemy od 2011 r. na rzecz Elektrowni Połaniec.

Mariusz Łazarz
tel. +48 882 082 420
e-mail:  mariusz.lazarz@elpologistyka.pl

Ryszard Dobranowski
tel. +48 600 784 064
e-mail:  ryszard.dobranowski@elpologistyka.pl

CZYTAJ DALEJ – kliknij tutaj

Laboratorium

Elpologistyka Sp. z o.o. posiada własne profesjonalnie wyposażone laboratorium, które przeprowadza zarówno badania produktów przez Nas oferowanych, jak również świadczy usługi laboratoryjne podmiotom zewnętrznym. Nasze laboratorium oferuje profesjonalne badania w zakresie badań popiołów lotnych, cementów, kruszyw i gruntów, reagipsu oraz nawozów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OFERTA NA BADANIA LABORATORYJNE – zapraszamy

Kierownik Działu Badań i Rozwoju – Beata Kosatka
tel. +48 728 887 770

e-mail: beata.kosatka@elpologistyka.pl

ZOBACZ NASZE APROBATY – kliknij tutaj

Skontaktuj się z nami


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Elpologistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Zawada 26, 28–230 Połaniec.

Elpologistyka
Zawada 26
28-230 Połaniec

ELPOLOGISTYKA” Sp. z o.o., Zawada 26, 28–230 Połaniec jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział KRS pod numerem 0000144293, z kapitałem zakładowym 689 000,00 PL.

biomasa Połaniec

ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o.
Zawada 26, 28-230 POŁANIEC
www.elpologistyka.pl

biomasa świętokrzyskie

fax: +48 (15) 865-65-64
sekretariat@elpologistyka.pl
phone: +48 (015) 865-68-55

uboczne produkty spalania
transport świętokrzyskie
obrót biomasą Połaniec
zakup biomasy
usługi magazynowe świętokrzyskie
sprzedaż paliw