ELLMIX Putsbruk


ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 

Putsbruk avsett för manuell putsning inomhus och utomhus 

Produkten lämpar sig väl för putsning av väggar och tak av tegel, hålsten, betongblock och lättbetongblock   

 

EGENSKAPER: 

  • vattenbeständigt 

  • frostbeständigt  

  • goda appliceringsegenskaper 

  • god vidhäftning  

  • putsbruksklass CS II 

 

 

PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED: EN 998-1 

TYPER OCH BEHANDLING AV UNDERLAGET: 

Tegel, betongblock, silikatblock, lättbetongblock, hålsten. Underlaget ska vara väl härdat, d.v.s. efter sättningstiden, torrt och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftning.     

 

TEKNISKA DATA: 

MÄNGD PER FÖRPACKNING – 25 kg 

MÄNGD PÅ EN PALL – 48 st 

KORNSTORLEK – 0-1 mm 

ÅTGÅNG – 18,5 kg/m2 vid 10 mm putsskikt 

ANVÄNDNINGSTID – 60-180 min 

PUTSSKIKT – 8-10 mm 

NÖDVÄNDIG MÄNGD VATTEN – 5,2-5,3 l/25 kg 

FÄRG – grå 

TRYCKHÅLLFASTHET – KLASS CS II 

 

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA ≤ 1,11 W/M*k 

SAMMANSÄTTNING: 

  • PORTLANDCEMENT 

  • KVARTSBALLAST  

  • SLÄCKT KALK – FÖRÄDLINGSTILLSATSER   

 

BLANDNING: 

Häll förpackningens innehåll i rent, kallt vatten och blanda sedan med en långsamt roterande omrörare till en homogen konsistens. Låt stå i ca 5 minuter och blanda igen. Bruk som härdat får inte tillsättas i färsk blandning.  

 

ANVÄNDNING: 

Produkten ska användas på avsett sätt enligt byggkonstens alla regler och arbetsmiljöregler. Applicera putsbruket på putsytan i ca 10 mm tjocka skikt och dra sedan putsytan jämn med en rätskiva. När putsen börjar binda, slätskura fram en fin putsyta med en filtbräda, plastbräda eller svamp. Skydda putsen mot regn och hård vind med särskilda skydd under arbetet och även medan bruket torkar. Luftens, underlagets och produktens temperatur bör ligga inom intervallet 5 °C till 25 °C. Murelementen ska vara rena och fria från föroreningar som kan försämra brukets vidhäftning.       

 

LAGRING: 

Förvara produkten torrt och i oskadade förpackningar. Lagringstiden är 12 månader från tillverkningsdatum.  

 

 

Monika Szwajkowska
Chefsteknolog

Tel. +48 509-710-091
e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl