Obrót addytywami


addytywa świętokrzyskie

Dział Zakupów zajmuje się zaopatrzeniem materiałowo – towarowym na potrzeby własne i do odsprzedaży oraz obsługą magazynów własnych oraz Enea Elektrownia Połaniec.

Działalność handlowa obejmuje obrót addytywami (piasek, siarka), gazami, złomem.

Odbiorcami są Enea Elektrownia Połaniec, spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji elektrowni w 2003 roku oraz inne firmy działające na terenie elektrowni w Zawadzie.
Gospodarka magazynowa zajmuje się obsługą w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów i towarów oraz prowadzeniem niezbędnej do tego celu dokumentacji. Dzierżawi na te cele hale magazynowe, place oraz wiaty. Dział zakupów prowadząc zaopatrzenie i gospodarkę magazynową działa w oparciu o programy komputerowe.

Zakres działania Działu Zakupów obejmuje planowanie, analizowanie potrzeb w zakresie dostaw i sprzedaży, nadzorowanie realizacji umów, gospodarkę odpadami  oraz nadzór na całością gospodarki magazynowej.

Dyrektor Handlowy – Jacek Dziadosz
 +48 882 170 294
e-mail:  jacek.dziadosz@elpologistyka.pl

Kierownik Działu Paliw i Zaopatrzenia – Rafał Ziętarski
 +48 728 887 778
e-mail:  rafal.zietarski@elpologistyka.pl