Zapytanie na dostawę wraz z uruchomieniem prototypu linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych w miejscowości Zawada


Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0016/18 pn.: „Prowadzenie badań przemysłowych I prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo” w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Link do bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219408