NOWOŚĆ! Produkt nieorganiczny pn. Siarkomax PLUS do stosowania w rolnictwie.


Projekt nr POIR.02.03.01-26-0002/18 pn. „Siarkomax PLUS do stosowania w rolnictwie”. Decydując się na zakup Siarkomax PLUS uzyskują Państwo jednocześnie nawożenie, użyźnienie i poprawę jakości gleby.

 

Link do oferty:

 

OFERTA SPRZEDAŻY SIARKOMAX PLUS