Zapytanie na nabycie i montaż prototypowej linii technologicznej do wytwarzania materiałów budowlanych w miejscowości Rytwiany


Projekt RPSW.01.02.00-26-0040/17 pn.: Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Link do bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9150?sekcja=ogloszenie