Usługa najmu linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych


Projekt RPSW.01.02.00-26-0016/18 – Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach intelig.specjaliz. Zasobooszczędne Budownictwo.

 

 

Link do bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18122