Kruszywo ELLMIX – oferta handlowa


Oferujemy Państwu Kruszywo ELLMIX – odmiana 1 – mająca zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej:

  • Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  • Do robót ziemnych wg, do dolnych i górnych warstw nasypów
  • Do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych
  • Do podbudowy  pomocniczej wg PN-S-96023 oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni
  • Do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe
  • Do warstw pomocniczych: mrozoochronnej, wzmacniającej lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”

 

Szczegóły produktu w linku poniżej:

ELLMIX

 

Osoba kontaktowa:

Monika Szwajkowska

Główny Technolog

Tel. +48 509-710-091

e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl