Bloczki


Elpologistyka Sp. o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji Zasobooszczędne Budownictwo”

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej – bloczka samozaciskowego na bazie odpadu z elektrowni wraz z technologią ciągłej produkcji

Dofinansowanie projektu z UE: 4 151 350,00 PLN