Dofinansowanie z Unii Europejskiej


INTERNACJONALIZACJA FIRMY „ELPOLOGISTYKA” SP. Z O.O. POPRZEZ WPROWADZENIE PRODUKTÓW NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE

Elpologistyka Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Tytuł: Internacjonalizacja firmy „Elpologistyka” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne

Numer projektu: POPW.01.02.00-26-0016/21

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Wejście na zagraniczne rynki umożliwi pozyskanie nowych odbiorców produktów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu sprzedaży eksportowej i zwiększenia przychodów spółki. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa oraz wzrost jego rozpoznawalności i  konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Krótki opis projektu: Projekt zakłada opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa „Elpologistyka” Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych.

Przygotowany już model biznesowy zawiera wskazanie rynków docelowych, analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian pod kątem internacjonalizacji, rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa oraz koncepcję wejścia na rynki zagraniczne.

Głównymi produktami eksportowymi przedsiębiorstwa są produkty budowalne: zaprawa murarska, zaprawa tynkarska oraz kruszywo budowlane Ellmix 1.

Docelowe rynki zagraniczne, będące kierunkami eksportu oferty przedsiębiorstwa stanowią: Szwecja, Słowacja, Węgry i Niemcy.

Najważniejsze zadania niezbędne do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmują: przygotowanie planu kampanii promocyjnej; wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, strony internetowej oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji sprzedaży produktów objętych projektem na rynkach zagranicznych; wzornictwo opakowań; zaprojektowanie katalogów i opisów technicznych produktów; zaprojektowanie logotypów i marek produktowych; zakup usług tłumacza; udział w targach branżowych i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu: 13/08/2021 – 13/08/2023

Planowane rezultaty:

§  1 przygotowany do wdrożenia model biznesowy internacjonalizacji,

§  1 przedsiębiorstwo, które weszło na nowe zagraniczne rynki,

§  4 nowe rynki (kraje), na których przedsiębiorstwo osiągnęło gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów,

§  4 zorganizowane kanały dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych,

§  2 zagraniczne kontrakty handlowe podpisane przez przedsiębiorstwo,

§ wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 327 420,00 zł