ELLFIX Zaprawa Murarska


ZASTOSOWANIE :

 – Tradycyjna zaprawa murarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

 – Nadaje się do wznoszenia murów i filarów, fundamentów z cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych, bądź wapienno-piaskowych

  – do grubych spoin 6-40 mm

  – wytrzymałość na ściskanie ≥5 N/mm2

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI:

– klasa M5

– wodoodporny

– mrozoodporny

– dobre właściwości aplikacyjne

– dobra przyczepność

– do murów i filarów zbrojonych i niezbrojonych

 

PRODUKT ZGODNY Z: EN 998-2

 

RODZAJE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Cegły, bloczki betonowe, pustaki. Podłoże musi być suche oraz wolne od zanieczyszczeń osłabiających przyczepność.

DANE TECHNICZNE:

 

ILOŚĆ W OPAKOWANIU – 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE – 48 szt

UZIARNIENIE – 0-2 mm

ZUŻYCIE – 45 kg/m2

CZAS UŻYCIA – 60-180 min

GRUBOŚĆ SPOINY – 5-40 mm

WODOŻĄDNOŚĆ – 3,8-4,0 l/25 kg

KOLOR – szary

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE – 5 N/mm2

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA ≤ 1,11 W/Mk

ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW< 0,1%

ABSORPCJA WODY –  kategoria ≤1,5 kg/m2*min0,5

 

ZUŻYCIE:

PUSTAK MAX  o grubości 28,8 cm

71 kg/m2

PUSTAK MAX o grubości 18,8 cm

41 kg/m2

PUSTAK U o grubości 25 cm

52 kg/m2

PUSTAK U o grubości 18,5 cm

33 kg/m2

CEGŁA o grubości 25 cm

94 kg/m2

CEGŁA o grubości 12 cm

37 kg/m2

 

 

 

SKŁAD:

– CEMENT PORTLANDZKI

– KRUSZYWO KWARCOWE

– WAPNO HYDRATYZOWANE

– DODATKI USZLACHETNIAJĄCE

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Zawartość opakowania wsypać do czystej, chłodnej wody a następnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej konsystencji. Pozostawić na ok. 5 min i ponownie wymieszać. Stwardniałej zaprawy nie należy dodawać do świeżego zarobu.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz zasad BHP. Przygotowaną zaprawę układać na murze zachowując zasadę przewiązywania. W czasie trwania prac a także w czasie wysychania zaprawy, chronić przed opadami i silnym wiatrem, stosując specjalne osłony. Temperatura powietrza, podłoża i produktu powinna zawierać się w granicach od 5°C do 25 °C. Elementy murowe muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń osłabiających przyczepność zaprawy.

 

PRZECHOWYWANIE:

Wyrób należy przechowywać w miejscach suchych w nieuszkodzonych opakowaniach.

Czas przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

Monika Szwajkowska
Główny technolog

Tel. +48 509-710-091
e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl