ELLMIX Kruszywo


Kruszywo ELLMIX 

jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, otrzymanym procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego. Kruszywo ELLMIX otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. ELLMIX spełnia wymagania AT nr IBDiM Nr AT/2015-02-3119/1 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Posiada postać materiału drobnoziarnistego. Nośność powyżej 10 %.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

Kruszywo ELLMIX stosuje się w inżynierii komunikacyjnej wg ATnr IBDIM Nr AT/2015-02- 3119. Zastosowanie, m.in.: 

– Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

– Do robót ziemnych wg PN-S-02205, do dolnych i górnych warstw nasypów, 

– Do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych wg WT-4 2010 

– Do podbudowy pomocniczej wg PN-S-96023 oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni wg WT-5 2010.

Monika Szwajkowska
Główny technolog

Tel. +48 509-710-091
e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl