ELLMIX


ELLMIX

Kruszywo ELLMIX jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej, otrzymanym w procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego.
Ze względu na proces produkcji i kombinację składników, wyróżnia się następujące rodzaje kruszywa ELLMIX:
– jednoskładnikowe K: składające się z podstawowego kruszywa ELLMIX w 100 %,
– wieloskładnikowe W: to mieszanka, która może składać się ze składników o udziałach określonych
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl