GIPS


Gips

Gips jest produktem uzyskanym w wyniku odsiarczania spalin metodą wapienno – gipsową z zastosowaniem powszechnie dostępnego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem gipsu jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4*2H2O).
Charakteryzuje się niską promieniotwórczością naturalną oraz niską zawartością metali ciężkich i innych zanieczyszczeń a zarazem dużą czystością chemiczną.
Zastosowanie:
• do produkcji spoiw gipsowych,
• do produkcji płyt kartonowo – gipsowych,
• do produkcji betonu komórkowego,
• do produkcji nawozów,
• jako regulator czasu wiązania.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl