Internacjonalizacja


Elpologistyka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja firmy „Elpologistyka” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie projektu: 327 420,00 zł