Kaolin


Kaolin

Surowiec ten ma postać  białego plastycznego i miękkiego minerału rzadko występującego naturalnie w przyrodzie. Składa  się  on głównie   z drobnych ziarnistych cząsteczek o płytkowym kształcie. Powstaje on w wyniku przemiany krzemianu glinu w skałach naturalnych na wskutek działania procesów występujących naturalnie w przyrodzie (wietrzenie skał, zmiany temperatury, opady atmosferyczne). 
Kaolin w odpowiedniej granulacji i składzie chemicznym jest podawany jako materiał złoża do współspalania biomasy w kotłach energetycznych. Surowiec ten po przeróbce na potrzeby finalnego Odbiorcy w postaci mączki  jest transportowany transportem samochodowym do zbiorników/silosów. Tam po rozładunku pneumatycznym jest magazynowany w silosach i podawany bezpośrednio do współspalania wraz z biomasą w kotle energetycznym. 
 
Jacek Dziadosz
Dyrektor Handlowy
Tel. + 48 882 170 294
e-mail: jacek.dziadosz@elpologistyka.pl