Laboratorium


Laboratorium

Elpologistyka Sp. z o.o. posiada własne profesjonalnie wyposażone laboratorium, które przeprowadza zarówno badania produktów przez nas oferowanych, jak również świadczy usługi laboratoryjne podmiotom zewnętrznym. Oferujemy badania dla popiołów lotnych, mieszanek popiołowo-żużlowych, cementów, kruszyw i gruntów, gleb, reagipsu, nawozów, piasków, kaolinu oraz wyrobów chemii budowlanej. Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów, jak i wykonawców robót budowlanych. Zapewniamy wsparcie podmiotom nadzoru budowlanego. Część naszych usług skierowana jest także do producentów różnego rodzaju materiałów budowlanych. Z naszej oferty skorzystać mogą również klienci indywidualni.

Nasza firma świadczy usługi opracowania innowacyjnej technologii termomodernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu surowców i materiałów na bazie odpadów i ubocznych produktów spalania węgla w elektrowniach, wraz z dostosowaniem tych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Monika Szwajkowska
Główny Technolog
Tel. + 48 509 710 091
e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl
Beata Gregorczyk
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Tel. + 48 728 887 770
e-mail: beata.gregorczyk@elpologistyka.pl