Laboratorium


Elpologistyka Sp. z o.o. posiada własne profesjonalnie wyposażone laboratorium, które przeprowadza zarówno badania produktów przez Nas oferowanych, jak również świadczy usługi laboratoryjne podmiotom zewnętrznym. Nasze laboratorium oferuje profesjonalne badania w zakresie badań popiołów lotnych, cementów, kruszyw i gruntów, reagipsu oraz nawozów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych”

Cel projektu: opracowanie innowacyjnej technologii termomodernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu surowców i materiałów na bazie odpadów i ubocznych produktów spalania węgla w elektrowniach; wraz z dostosowaniem tych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do celów szczegółowych projektu należą m.in.:

  • Zminimalizowanie zanieczyszczenia środowiska, dzięki efektywnemu zagospodarowaniu odpadów;
  • Opracowanie taniej i efektywnej technologii modernizacji istniejących budynków na bazie tanich materiałów odpadowych;
  • Optymalizacja zużycia energii do poziomu energooszczędnego i pasywnego w budynkach modernizowanych.

Planowane efekty: opracowane procesy wytwarzania materiałów budowlanych o ulepszonych właściwościach, na bazie odpadów oraz technologia modernizacji istniejących budynków przy wykorzystaniu tych materiałów.

Wartość projektu: 4 765 674,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 316 912,00 zł

OFERTA NA BADANIA LABORATORYJNE – zapraszamy
POZNAJ NASZE PRODUKTY – kliknij tutaj

Kontakt:

Kierownik Działu Badań i Rozwoju – Beata Kosatka

tel. +48 728 887 770

e-mail: beata.kosatka@elpologistyka.pl

APROBATY


CERTYFIKATY


KARTA PRODUKTU


OPINIE