MIKROSFERA


Mikrosfera

Mikrosfera to sferyczne cząstki w popiele lotnym i żużlu paleniskowym, zawierające glinokrzemiany. Charakteryzuje się niską gęstością nasypową, odpornością na wysokie temperatury oraz dobrą izolacją termiczną. Transportowana jest wraz z popiołem lotnym i żużlem na składowisko odpadów a następnie pozyskiwana w zbiorniki osadowe i osuszana.
Zastosowanie, jako wypełniacz w:
• przemyśle samochodowym – dodatek do produkcji części samochodowych: kompozyty, opony, formy odlewnicze,
• produkcji tworzyw sztucznych nylonu i polietylenu,
• budownictwie jako dodatek do lekkich materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych, izolacyjnych, akustycznych, mas uszczelniających i kitów, zapraw ognio oraz żaroodpornych
• energetyce i technice do płuczek wiertniczych, kompozytów (ramiona skrzydeł) a także powłok.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl