Nawozy


Granulat Siarkomax

Nasz granulat jest źródłem siarki oraz wapnia dla odżywienia roślin, co korzystnie oddziałuje na glebę:
  • Poprawia wydajność upraw i zwiększa jakość plonu
  • Poprawia strukturę gleb ciężkich
  • Wspiera tworzenie korzystnej struktury na glebach lekkich
  • Neutralizuje toksyczność glinu
  • Jest przydatny w uprawie gleb zasolonych
  • Stymuluje aktywność mikroorganizmów
  • Zwiększa odporność roślin na mróz i suszę
  • Prowadzi do wzrostu ilości i jakości plonów
Tel. +48 600 614 146
e-mail: sekretariat@elpologistyka.pl