O firmie


usługi transportowe i sprzętowe

ELPOLOGISTYKA” Sp. z o.o., której Prezesem Zarządu jest Mariusz Dudek rozpoczęła działalność w dniu 01.02.2003 roku. Powstała w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji Elektrowni im. T. Kościuszki (obecna nazwa to Enea Elektrownia Połaniec) z połączenia wydzielonych obszarów Wydziału Sprzętu i Transportu oraz Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej. Od 2011 roku stuprocentowym udziałowcem Spółki jest „Eko-Biomasa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako samodzielny podmiot gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność w dniu 01.02.2003 roku. Od 01.01.2015 roku świadczyła usługę odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych, obsługę składowisk żużla, popiołu i gipsu oraz zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec (popiół lotny, mpż, gips, mikrosfera).

Aktualnie Spółka prowadzi  odbiór i zagospodarowanie UPS w Enea Elektrownia Połaniec S.A. – popiół lotny CE; w Elektrowni Kozienice – popiół lotny oraz mpż, w Elektrowni Opole – popiół lotny,  w Tauron Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III – popiół lotny CE oraz w  Elektrownia Siersza S.A. – popiół lotny.

Zakres działalności:

efekty uboczne spalania świętokrzyskie

  • Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania: popiołu lotnego, mieszaniny popiołowo-żużlowej, gipsu, mikrosfery;
  • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych: popiołu lotnego, cementu, kruszyw, gruntów, reagipsu oraz nawozów;
  • Zakup pozostałości drzewnych (tartacznych);
  • Zakup i obrót biomasą m. in. zrębki drzewnej grubej oraz drobnej (trociny) w obrocie krajowym i zagranicznym, pelet i brykiet ze słomy, pelet z łuski słonecznika;
  • Usługi transportowe, krajowy transport drogowy osób i towarów;
  • Zarządzanie flotą samochodową;
  • Świadczenie usług remontowych oraz wynajem sprzętu budowlano-montażowego;
  • Usługi magazynowe;
  • Działalność handlowa w zakresie obrotu  addytywami (piasek, siarka), złomem;
  • Sprzedaż hurtowa paliw z dostawą do klienta

efekty uboczne spalania świętokrzyskie
Polityka jakości – strategia działania firmy Elpologistyka Sp. z o.o

CZYTAJ WIĘCEJ

Spółka zagospodarowuje ok. 1 500 000 ton UPS rocznie

650.000
ton

10 01 02 i 10 01 17

650.000
ton

10 01 80

160.000
ton

10 01 05


29.000
ton

10 01 01

13.000
ton

10 01 24

2.000
ton

10 01 0\81