POPIÓŁ LOTNY DO BETONU


Popiół lotny do betonu

Popiół lotny jest to drobno uziarniony pył złożony z kulistych zeszkliwionych ziaren, w skład którego wchodzą głównie SiO2 oraz Al2O3, wykazujący właściwości pucolanowe. Powstaje w wyniku spalania pyłu węglowego wraz z materiałem współspalanym, otrzymywany poprzez elektrostatyczne lub mechaniczne wytrącenia pylastych cząstek z gazów odlotowych.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl
Piotr Sikora
Specjalista ds. logistyki
Tel. +48 784 512 011
e-mail: piotr.sikora@elpologistyka.pl