Dział importu i eksportu


Import/Eksport

Dział Importu i Eksportu zajmuje się szerokorozumianym obrotem towarowym z zagranicą, zarówno w imporcie jak i w eksporcie oraz jego obsługą logistyczną oraz celną. Importowane towary to przede wszystkim:
 • Kukurydza
 • Otręby
 • Śruta słonecznikowa
 • Rzepak
 • Oleje roślinne.
 • Biomasa w postaci zrębki i peletu z łuski słonecznika
Firma Elpologistyka zajmuje się organizacją transportu kolejowego po linii szerokotorowej PKP LHS. Posiadamy stosowne umowy na przewóz towarów po linii szerokotorowej na przewóz poniższego asortymentu:
 • NHM 10 – Zboża
 • NHM 12 – Nasiona i owoce oleiste
 • NHM 14 – Materiały roślinne do wyplatania, produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej nie włączone ani nie wymienione
 • NHM 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenie zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu
 • NHM 23 – Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego. Gotowa pasza dla zwierząt.
 • NHM 25 – Sól, Siarka, Ziemia i Kamienie, Materiały Gipsowe, Wapno, Cement
Dział Importu i Eksportu zajmuje się również kompleksową obsługą logistyczną magazynu olejów roślinnych o łącznej pojemności 45000 ton oraz ich przeładunkiem. Magazyn olejów roślinnych i baza przeładunkowa zlokalizowane są na Stacji LHS Grzybów (kod stacji: 06418-8) u zbiegu linii szerokotorowej i wąskotorowej.
Świadczymy następujące usługi:
 • Przeładunek w relacji w relacji wagon szerokotorowy – wagon wąskotorowy
 • Przeładunek w relacji wagon szerokotorowy – samochód
 • Przeładunek w relacji wagon wąskotorowy – samochód
 • Magazynowanie w cysternach kolejowych.
Posiadamy certyfikat GMP+B3,B4 w zakresie handlu paszami, materiałami paszowymi, magazynowania i przeładunku pasz, transportu pasz.
Transport materiałów paszowych w systemie GMP+ jest realizowany poprzez samochody firmowe z naczepami typu walking floor oraz przez zatwierdzonych przewoźników zewnętrznych.
Firma Elpologistyka Sp. z o.o wdrożyła certyfikat systemu zrównoważonego rozwoju KZR INiG co stanowi potwierdzeniem że firma spełnia wszystkie kryteria zrównoważenia i wymagania określone przez dany system i Dyrektywę 2009/28/WE. w zakresie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.
CERTYFIKAT GMP+
Magdalena Wolak

Specjalista ds. Importu i Eksportu

Tel. +48 506 640 597
e-mail: magdalena.wolak@elpologistyka.pl