NYHET! Oorganisk produkt kallas. Siarkomax PLUS för användning inom jordbruket.

Damer och herrar,

Vi är glada att kunna meddela att vårt företag har fått EU-medel för en ny investering. Tack vare medlen från EU-projektet No.POIR.02.03.01-26-0002 / 18 pn. ”Siarkomax PLUS för användning inom jordbruket”, vi kan erbjuda dig en modern oorganisk produkt med hög halt av kalcium, svavel, järn och magnesium.

Siarkomax PLUS kan användas för alla vinter- och vårgrödor, såväl som industri- och rotgrödor. Det rekommenderas att använda på mycket fattiga jordar och fattiga på kalcium, svavel, järn och magnesium under förhållanden med låg organisk gödsling. Den högsta effektiviteten uppnås genom att applicera Siarkomax PLUS före sådd, blanda med jorden till ett djup av 20 cm.

Siarkomax PLUS kan även användas tidigt på våren, för toppdressing på vinterväxter. Det rekommenderas att gödsla fleråriga grödor på våren.

Regionchef för Połaniec – Michał Janus
telefon: +48 604 132 100
e-post: michal.janus@elpologistyka.pl

Pris: 360 PLN / mg – giltigt till 31 december 2021.

Vi inbjuder dig att bekanta dig med vårt erbjudande i detalj på länken:

SULFURMAX PLUS REA ERBJUDANDE