Medfinansiering från Förbundet


INTERNATIONALISERING AV FÖRETAGET "ELPOLOGISTYKA" SP. ZOO. GENOM ATT INTRODUCERA PRODUKTER PÅ UTVALDA UTLANDSMARKNADER

Elpologistyka Sp. z o.o. informerar om att få finansiering från Europeiska unionen under det operativa programmet Östra Polen för 2014-2020, Prioriterad axel 1. Entreprenörskap Östra Polen, åtgärd 1.2. Internationalisering av små och medelstora företag

Titel: Internationalisering av företaget ”Elpologistyka” Sp. Zoo. genom att introducera produkter på utvalda utländska marknader

Projektnummer: POPW.01.02.00-26-0016/21

Syfte med projektet: Målet med projektet är att öka företagets ekonomiska aktivitet på internationella marknader. Att gå in på utländska marknader kommer att möjliggöra förvärv av nya mottagare av produkter, vilket direkt kommer att bidra till ökningen av exportförsäljningen och öka företagets intäkter. Det genomförda projektet kommer att positivt påverka bilden av företaget och öka dess erkännande och konkurrenskraft på den internationella arenan.

Kort beskrivning av projektet: Projektet involverar utveckling och förberedelser för implementering av en ny modell för affärsinternationalisering relaterad till starten av verksamheten för företaget ”Elpologistyka” Sp. Zoo. på nya utländska marknader.

Den redan förberedda affärsmodellen inkluderar en indikation på målmarknader, en analys av företagets nuvarande affärsmodell tillsammans med ett förslag till förändringar när det gäller internationalisering, rekommendationer för omorganisation av företaget och konceptet att gå in på utländska marknader.

Företagets huvudsakliga exportprodukter är byggprodukter: murbruk, putsbruk och Ellmix 1 byggmaterial.

De utländska målmarknaderna, som är exportriktningarna för företagets erbjudande, är: Sverige, Slovakien, Ungern och Tyskland.

De viktigaste uppgifterna som är nödvändiga för att implementera affärsmodellen för internationalisering inkluderar: utarbeta en kampanjplan; skapa reklam- och reklammaterial, en webbplats och mobilapplikationer avsedda att främja försäljningen av produkter som omfattas av projektet på utländska marknader; förpackningsdesign; designa kataloger och tekniska beskrivningar av produkter; designa logotyper och produktmärken; köp av tolktjänster; deltagande i mässor och ekonomiska uppdrag på utländska marknader.

Projektgenomförandeperiod : 13/08/2021 – 13/08/2023

Planerade resultat:

§  1 förberedelse för implementering av affärsmodellen internacjonalizacji,

§  1 ett företag som har tagit sig in på nya utländska marknader,

§  4 nya marknader (länder) där företaget är redo att börja sälja produkter,

§  4 organiserade distributionskanaler som kommer att implementeras på målmarknader,

§  2 utrikeshandelskontrakt undertecknade av företaget,

§ ökade intäkter från försäljning av produkter för export.

 

Värdet av den erhållna medfinansieringen: 327 420,00 zł