Om oss


ELPOLOGISTYKA alltid på din sida. Detta övergripande motto har följt vår verksamhet sedan starten 2003. Elpologistyka är en plats för människor med passion och arbetsmotivation. Vi lägger stor vikt vid att ge våra medarbetare säkra arbetsförhållanden, stabila anställningar och samtidigt ställa dem inför intressanta yrkesutmaningar. Vi vet hur viktigt det är att förbättra sin kompetens och skapar därför de bästa utvecklingsmöjligheterna för våra medarbetare.    

Företaget grundades i privatiserings- och omstruktureringsprocessen av kraftverket Elektrownia im. T. Kościuszko (som numera heter Enea Elektrownia Połaniec) genom sammanslagning av separerade avdelningar för utrustning och transport samt försörjning och lagerhantering. Sedan 2011 har ”EkoBiomasa” bolag med begränsat ansvar varit ägare till 100 procent av aktierna i företaget. Som en oberoende rörelsedrivande bolag startade företaget sin verksamhet den 1 februari 2003. 

Idag omfattar vår verksamhet: 

  • Hantering av biprodukter som uppstår vid förbränningsprocessen: flygaska, ask-slaggblandning, gips, mikrosfärer; 

  • Genomförande av laboratorietester av flygaska, cement, bergkross, jordar, reagips, gödselmedel, sand, kaolin och byggprodukter (cementbruk och lim); 

  • Inköp av restträ från sågning; 

  • Inköp och försäljning av bland annat biomassa, grov och fin träflis (sågspån) både i inrikes- och utrikeshandeln, halmpellets och halmbriketter, solrosskalspellets;  

  • Transporttjänster, nationella vägtransporter av gods och passagerare;  

  • Hantering av bilflotta; 

  • Tillhandahållande av renoveringstjänster och uthyrning av bygg- och monteringsutrustning; 

  • Lagertjänster; 

  • Kommersiell verksamhet inom omsättning av tillsatser (sand, svavel, kaolin), skrot;   

  • Partihandel med bränslen med leverans till kund Tillverkning av byggkemikalier  

Företaget hanterar cirka 1 500 000 ton UPS per år

650.000 tona

10 01 02 i 10 01 17

650.000 tona

10 01 80

160.000 tona

10 01 05


29.000 tona

10 01 01

13.000 tona

10 01 24

2.000 tona

10 01 0\81