POPIÓŁ LOTNY DO BETONU


Popiół lotny do betonu

Popiół lotny jest to drobno uziarniony pył złożony z kulistych zeszkliwionych ziaren, w skład którego wchodzą głównie SiO2 oraz Al2O3, wykazujący właściwości pucolanowe. Powstaje w wyniku spalania pyłu węglowego wraz z materiałem współspalanym, otrzymywany poprzez elektrostatyczne lub mechaniczne wytrącenia pylastych cząstek z gazów odlotowych.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl