Transport- och hårdvarutjänster


Nya investeringar på vårt företag har också medfört nya krav som ställs på logistiken. Vårt mål är att skapa förutsättningar för effektiva varuflöden, minska och samtidigt eliminera de olägenheter som logistikverksamheten orsakar för miljön samt stödja, och ofta initiera, positiva tendenser och utvecklingsriktningar för verksamheter, inte bara inom logistikområdet.  

 

 

Vår verksamhet inom bränsleförsäljning har fått oss att investera i våra egna moderna tankbilar avsedda för transport av flytande bränslen. I vårt sortiment ingår tankbilar från ledande företag som DAF och Renault.      

 

Vi har en omfattande lastbilsflotta från världens ledande företag såsom: Renault, Volvo, Scania, DAF, med trailers från Knapen, Krone och Fliegl som vi främst använder för att transportera biomassa i  containrar och semitrailers med rörligt golv. Vi har även tippsemitrailers från Mega för transport av bulkmaterial.   

Tack vare vår dynamiska utveckling kunde vi göra logistikprocessen snabbare och mer effektiv, höja vår kundservicenivå, skapa värde i leveranskedjan och minska logistikkostnaderna.    

 

 

 

Vi tillhandahåller transport- och åkeritjänster för kraftverket Enea Elektrownia Połaniec och för bolag som är verksamma på kraftverkets område. Vi hyr även ut våra transportmedel till andra företag för transport av material och människor.  

Vi har också tung utrustning (bandschaktare, lastare) som används för att hantera stenkol, lasta om varor och vid olika byggarbeten.   

Vi har lastbilskranar med en lyfthöjd på upp till 27 meter och en lyftkapacitet på upp till 40 ton samt gaffeltruckar med en lastkapacitet på upp till 5 ton som används vid olika typer av omlastnings-, monterings- och nödarbete.    

Vi har vår egen professionellt utrustad verkstad och en biltvätt med högt kvalificerad besättning där vi erbjuder bl.a:  

 

  • Pressning av hydraulslangar. 

  • Vulkaniseringstjänster – personbilar, skåpbilar och lastbilar.  

  • Kontaktlös biltvätt. 

  • Reparationer och servicekontroller av fordon.

Robert Iżyłowski
Chef för avdelningen för utrustning och transport

Tel: +48 15 865 65 40
Tel: +48 604 279 200
E-mail: robert.izylowski@elpologistyka.pl

Paweł Drzazga
Disponent för utrustnings- och transportavdelningen

Tel:+48 15 865 62 54
Tel:+48 604 279 300
E-mail: pawel.drzazga@elpologistyka.pl

Marek Kasa
Verkstadsmästare

Tel:+48 668 457 318
E-mail: marek.kasa@elpologistyka.pl