Uboczne produkty spalania


Uboczne Produkty Spalania

Spółka Elpologistyka oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów, popioły paleniskowe (z kotła fluidalnego Green Power Unit).
Michał Janus

Dyrektor ds. Obrotu UPS

Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl

Monika Lis

Kierownik Działu Obrotu UPS

Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl