Zakup i rozliczenia biomasy


Dział Usług i Rozliczeń Biomasy zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą biomasy na cele energetyczne transportem kołowym oraz kolejowym.

Biomasę pozyskujemy na rynku krajowym i zagranicznym (import Białoruś i Ukraina), w postaci:

  •  zrębki grubej
  •  zrębki drobnej (trociny)
  •  zrzyn
  •  peletu z łuski słonecznika
  •  peletu ze słomy zbożowej
  •  brykietu ze słomy zbożowej
  •  suszu owocowego

Naszymi odbiorcami w/w asortymentu są głównie elektrownie oraz elektrociepłownie z terenu całej Polski.

Nasza biomasa spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r., oraz Ustawy o OZE z dnia 20.02.2015r.

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość biomasy wdrożyliśmy i stosujemy system oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne oraz system nadzoru nad dokumentacją i zapisami.

Posiadamy Certyfikat Zgodności Systemu Należytej Staranności wpisany do KSUB (Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy)

 

Kierownik Działu Obrotu Biomasą – Joanna Kubala

+48 728 887 790

e-mail: joanna.kubala@elpologistyka.pl