Usługi przemysłu drzewnego


Usługi przemysłu drzewnego

Świadczymy usługi:
• rozdrabnianie materiału drzewnego
• wycinka drzew na gruntach rolnych w celu przywracania do użytkowania rolniczego
• wycinka drzew
• karczowanie
• wyrywanie i skup karpin
• czyszczenie powierzchni leśnych 
Posiadamy specjalistyczny rębak marki Albach o wysokiej wydajności przerobu drewna
Jacek Dziadosz
Dyrektor Handlowy
Tel. + 48 882 170 294
e-mail: jacek.dziadosz@elpologistyka.pl
Joanna Kubala
Kierownik ds. Handlu Biomasą
Tel. + 48 728 887 790
e-mail: joanna.kubala@elpologiostyka.pl
Paweł Grychowski
Zastępca Kierownika ds. Handlu Biomasą
Tel. +48 668 457 319
e-mail: pawel.grychowski@elpologistyka.pl