ELLFIX Putsbruk


ELLFIX Putsbruk

ELLFIX Putsbruk   

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Putsbruk avsett för manuell putsning inomhus och utomhus
Produkten lämpar sig väl för putsning av väggar och tak av tegel, hålsten, betongblock och lättbetongblock   

EGENSKAPER:

  • vattenbeständigt
  • frostbeständigt
  • goda appliceringsegenskaper
  • god vidhäftning
  • putsbruksklass CS II

PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED: EN 998-1

TYPER OCH BEHANDLING AV UNDERLAGET:
Tegel, betongblock, silikatblock, lättbetongblock, hålsten. Underlaget ska vara väl härdat, d.v.s. efter sättningstiden, torrt och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftning.     

TEKNISKA DATA:
MÄNGD PER FÖRPACKNING – 25 kg
MÄNGD PÅ EN PALL – 48 st
KORNSTORLEK – 0-1 mm
ÅTGÅNG – 15-16 kg/m2 vid 10 mm putsskikt
ANVÄNDNINGSTID – 60 min
PUTSSKIKT – 10-20 mm
NÖDVÄNDIG MÄNGD VATTEN – 4,5 l/25 kg
FÄRG – grå
TRYCKHÅLLFASTHET – KLASS CS II
VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA ≤ 0,82 W/M*k 

SAMMANSÄTTNING:

  • PORTLANDCEMENT
  • KVARTSBALLAST
  • SLÄCKT KALK – FÖRÄDLINGSTILLSATSER  

BLANDNING:
Häll förpackningens innehåll i rent, kallt vatten och blanda sedan med en långsamt roterande omrörare till en homogen konsistens. Låt stå i ca 5 minuter och blanda igen. Bruk som härdat får inte tillsättas i färsk blandning.  

ANVÄNDNING:
Produkten ska användas på avsett sätt enligt byggkonstens alla regler och arbetsmiljöregler. Applicera putsbruket på putsytan i ca 10 mm tjocka skikt och dra sedan putsytan jämn med en rätskiva. När putsen börjar binda, slätskura fram en fin putsyta med en filtbräda, plastbräda eller svamp. Skydda putsen mot regn och hård vind med särskilda skydd under arbetet och även medan bruket torkar. Luftens, underlagets och produktens temperatur bör ligga inom intervallet 5 °C till 25 °C. Murelementen ska vara rena och fria från föroreningar som kan försämra brukets vidhäftning.       

LAGRING:
Förvara produkten torrt och i oskadade förpackningar. Lagringstiden är 12 månader från tillverkningsdatum.   

Monika Szwajkowska
Chefsteknolog
Phone + 48 509 710 091
e-mail: monika.szwajkowska@elpologistyka.pl