ELLMIX Ballast


ELLMIX Ballast

ELMIX ballast är konstgjord ballast som tillverkas av bottenslagg erhållet genom förbränning av stenkol och material från samförbränning. ELMIX ballasten har fått en positiv teknisk bedömning och uppfyller kraven på byggproduktens lämplighet som konstgjord ballast från bottenslagg för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande. ELMIX uppfyller de tekniska kraven på godkännandet AT nr IBDiM Nr AT/2015-02-3119/1 utfärdat av det polska väg- och broforskningsinstitutet (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i Warszawa. Ballasten är i form av finkornigt material. Bärförmåga över 10 %.
AVSEDD ANVÄNDNING:
ELMIX ballasten används inom kommunikationsteknik enligt tekniskt godkännande AT nr IBDIM Nr AT/2015-02- 3119. Den används bland annat: – För beläggningar som indränkt makadam i beläggningsteknik med mekaniskt stabiliserat ballast enligt PN-S-06102, – För markarbeten enligt PN-S-02205, för botten- och topplager av vallar, – För obundet bärlager i bottenlager enligt WT-4 2010 – För bärlager enligt PN-S-96023 och för förbättrade beläggningsunderlag enligt WT-5 2010.

Michał Janus
Direktör för handel med biprodukter för förbränning
Tel.: +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Chef för avdelningen för biprodukter för förbränning
Tel.: +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl