ELLMIX R


ELLMIX R

Kruszywo ELLMIX R jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej, otrzymanym procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego. ELLMIX R jest kruszywem dedykowanym do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl