Elpogreen


Elpogreen

Stosuje się w celu poprawy właściwości gleby, jej odkwaszenia oraz poprawy żyzności gleby. Środek przeznaczony jest na grunty orne pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, a także na trawniki. Dawki środka należy ustalać w zależności od odczynu gleby (pH) i kategorii agronomicznej gleby oraz potrzeb nawożenia potasem i siarką.
Tel. +48 600 614 146
e-mail: sekretariat@elpologistyka.pl