Otręby


Otręby

To produkt uboczny przemiału młynarskiego pszenicy. W skład otrąb wchodzi głównie zewnętrzna warstwa ziarna, tj. warstwa owocowo-nasienna. Duża zawartość włókna, smakowitość i dietetyczność otrąb powoduje, że są naturalnym źródłem substancji odżywczych dobrym komponentem paszowym. W oferowanych przez Nas otrębach znajdziemy dużą zawartość białka.
Magdalena Wolak
Specjalista ds. Importu i Eksportu
Tel. +48 506 640 597
e-mail: magdalena.wolak@elpologistyka.pl
Piotr Barnat
Specjalista ds. Importu i Eksportu
Tel. +48 502 195 777
e-mail: piotr.barnat@elpologistyka.pl