POPIÓŁ LOTNY FLUIDALNY Z BIOMASY


Popiół lotny fluidalny z biomasy

Popiół lotny ze spalania biomasy o kodzie odpadu 10 01 01 powstaje w procesie spalania samej biomasy, bez udziału pyłu węglowego w kotle fluidalnym. Biomasa, która wykorzystywana jest w energetyce to głównie rośliny energetyczne, uboczne produkty z rolnictwa oraz z przemysłu drzewnego, często przetwarzane do postaci peletu lub brykietu. Powstały popiół lotny jest źródłem wielu składników pokarmowych dla roślin, mikro i makroelementów.

Zastosowanie:
• w technologiach górniczych,
• w robotach ziemnych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
• do produkcji ceramiki,
• do produkcji nawozu.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl