MIESZANINA POPIOŁOWO-ŻUŻLOWA


Mieszanina popiołowo-żużlowa

Mieszanina popiołowo – żużlowa to uboczny produkt spalania węgla kamiennego oraz biomasy, w której skład wchodzą żużle, grubsze frakcje popiołowe z kotłów energetycznych, jak również popiół, który nie został odebrany w stanie suchym. MPŻ odprowadzana jest hydraulicznie siecią kanałów spod komory paleniskowej do zbiorników pompowni bagrowej. W wyniku wymieszania powstaje wodna mieszanina popiołu i żużla, transportowana na składowisko odpadów paleniskowych „Pióry”. 
Zastosowanie:
• w inżynierii komunikacyjnej (do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad),
• do utwardzania powierzchni,
• do rekultywacji i niwelacji terenów,
• w podziemnych technikach górniczych (do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk, w prewencji pożarowej),
• w przemyśle cementowym i ceramicznym.
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl