Piasek


Piasek kwarcowy

Piasek kwarcowy to surowiec występujący naturalnie w przyrodzie. Kwarc jest bardzo twardym, obojętnym chemicznie surowcem, ma również wysoką temperaturę topnienia. Ze względu na jego właściwości jest szeroko stosowany i ceniony w wielu gałęziach przemysłu.
Piasek kwarcowy również obok kaolinu jest materiałem potrzebnym w procesie spalania jako złoże do kotła fluidalnego dla ENEA Połaniec S.A. Surowiec jest pozyskiwany jako półprodukt, a następnie po odpowiedniej przeróbce na linii produkcyjnej uzyskiwany finalny surowiec jest dostarczany transportem drogowym do zbiorników/silosów u finalnego Odbiorcy.
Jacek Dziadosz
Dyrektor Handlowy
Tel. + 48 882 170 294
e-mail: jacek.dziadosz@elpologistyka.pl