Siarkomax


Siarczan wapnia

Siarczan wapnia powstaje w wyniku procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną z użyciem kamienia wapiennego. Jest to dwuwodny siarczan wapnia jak CaSO4 x 2H2O, zawierający w składzie 44 % siarki w postaci SO3 oraz 30,5 % całkowitego tlenku wapnia. Elpologistyka Sp. z o.o. oferuje produkt w dwóch formach: sypkiej oraz granulatu. Oba produkty posiadają Certyfikat Badania typu UE spełniające wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019r. wydane przez PCBC S.A. w Warszawie
Występuje w postaciach:
1. Siarczan wapnia sypki – CE-B/9/24/BS
2. Siarczan wapnia granulat – CE-B/10/24/BS

Tel. +48 600 614 146
e-mail: sekretariat@elpologistyka.pl