Internacjonalizacja


INTERNACJONALIZACJA FIRMY „ELPOLOGISTYKA” SP. Z O.O. POPRZEZ WPROWADZENIE PRODUKTÓW NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE

Elpologistyka Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Tytuł: Internacjonalizacja firmy „Elpologistyka” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Numer projektu: POPW.01.02.00-26-0016/21

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Wejście na zagraniczne rynki umożliwi pozyskanie nowych odbiorców produktów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu sprzedaży eksportowej i zwiększenia przychodów spółki. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa oraz wzrost jego rozpoznawalności i  konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Krótki opis projektu: Projekt zakłada opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa „Elpologistyka” Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu: 13/08/2021 – 13/08/2023

Planowane rezultaty:

  • 1 przygotowany do wdrożenia model biznesowy internacjonalizacji,
  • 1 przedsiębiorstwo, które weszło na nowe zagraniczne rynki,
  • 4 nowe rynki (kraje), na których przedsiębiorstwo osiągnęło gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów,
  • 4 zorganizowane kanały dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych,
  • 2 zagraniczne kontrakty handlowe podpisane przez przedsiębiorstwo,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 327 420,00 zł