Polityka prywatności


Elpologistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Zawada szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników  i chroni ich dane osobowe.
Postanowienia początkowe
Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę internetową www.elpologistyka.
Odwiedzanie  strony internetowej  www.elpologistyka.pl jest bezpieczne i nie wiąże się z ujawnianiem jakichkolwiek danych osobowych. Wyjątek stanowi wypełnienie któregokolwiek z formularzy kontaktowych dostępnych na witrynie. Każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.vanstar.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności. Nasza Firma zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu jej udostępnienia na stronie internetowej www.elpologistyka.pl.
 
Polskie prawo
Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej oznacza zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych prze niego danych przez nasza firmę zgodnie z  powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa. Użytkownik wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Gromadzenie danych
Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej wymaga podania odpowiednich danych oraz akceptację niniejszej polityki prywatności. Uzyskane i gromadzone dane dodawane są do bazy, która stanowi listę mailingową. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zmienić
lub usunąć swoje dane z listy mailingowej. W tym celu należy wysłać pustego maila o temacie: „REZYGNUJĘ” na adres: sekretariat@elpologistyka.pl.
Wykorzystanie danych
Żadne dane podane przez użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane podane przez użytkowników są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę w formularzu kontaktowym. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikami a Naszą Firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie klienta (lub użytkownika). W przypadku kontroli dokonanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione jego upoważnionym pracownikom  zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
Pliki cookies oraz odnośniki
Strona internetowa www.vanstar.pl może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika  a serwer, na którym umieszczono stronę internetową www.vanstar.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies  w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony internetowej www.vanstar.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych tam informacji. Strona internetowa www.elpologistyka.pl może zawierać odnośniki do innych stron, które zostały zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności lub regulaminy.
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eko–Biomasa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biechowie, Biechów 27, 28 – 133 Pacanów 
2)    Specjalista ds. ochrony danych jest iodo@elpologistyka.pl. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem Administratora zgodnie  z pkt.1
3)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6)    Ma Pani/Pan praw wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli.